MittIP.nu/Kunskapsdatabas/Skillnad på intranät och internet

Skillnad på intranät och internet

Ibland kan olika begrepp vara lite förvirrande. En fråga som uppstår då och då är skillnaden mellan intranät och internet. Det är inte så konstigt för det finns likheter men samtidigt är det två olika begrepp. Grundläggande är att med intranät syftar man till privata datornätverk. Internet kan också vara ett förvirrade begrepp då man i regel använder ordet för World Wide Web. Det är dock inte helt korrekt utan internet är betydligt mer än så.

Vad är internet egentligen?

Internet är egentligen ett datornätverk och kommer från engelskan mellannätverk. Internet är inte bara World Wide Web utan med internet avses hela världens datornätverk. Det vill säga att internet även leverera tjänster så som IP-telefoni, fildelningar och e-posttjänster. Genom internet kan man kommunicera världen över och kan på sätt och vis liknas ett intranät. Internet är en sammankoppling av många fysiska datornätverk. Dessa kopplas samma genom bland annat Ethernet-närverk. Värt att veta är också att sammankopplingen sker genom ett specifikt kommunikationsprotokoll som kallas Internet Protocol och förkortas IP. Det är därför man kan identifiera IP-adresser som är unika. Ska man göra en jämförelse med internet kan man därför kalla internet för världens intranät.

Nätverket internet

Vad är då intranät?

Intranät kan delvis liknas vid internet men är då snarare ett slutet datornätverk inom exempelvis ett företag eller en organisation. Nätverket är privat och är skyddat genom olika brandväggar för att ingen utomstående ska komma åt information. Inom ett privat intranät kan man också ansluta enheter såsom skrivare, delade tjänster men även elektroniska kalendrar. Det är inte ovanligt att man kan koppla upp sig hemifrån men då krävs det nästan alltid speciella inloggningar. När det kommer till intranät så brukar det ibland även kallas internwebb. Med det avses webbsidor som bara är tillgängliga för företagets anställda. Här delas exempelvis dokument, filer och information från företagets databas. Tack vare utvecklandet av intranät har man möjliggjort att kunna arbeta effektivt och säkert på distans.

Skriv en kommentar