MittIP.nu/Kunskapsdatabas/Skillnad mellan IPv4 och IPv6

Skillnad mellan IPv4 och IPv6

Internetprotokoll version 4 och 6 är två olika versioner av att hantera IP-adresser. Ipv4 och Ipv6 är enkelt uttryckt samma sak förutom att IPv6 är en förbättring, en mer avancerad version med bättre funktionalitet. IPv4 skapades på 1970-talet och IPv6 för drygt 20 år sedan, 1998.

Funktionen med IPv4 och IPv6

IPv4 och IPv6 har egentligen mer likheter än olikheter. I dataöverföringsprotokollet TCP ingår dessa versioner av internetprotokoll i lager nummer 3, det vill säga nätverkslagret. Nätverkslagret är det som ser till att paket av data kommer fram till rätt nätverkstyp och att paketet levereras till en destinationsenhet. Ett IP-paket innehåller dels en IP-adress från källan/sändaren och dels en IP-adress som avgör paketets destination, alltså till vilken enhet paketet kommer att skickas till. Processen går till på följande sätt: Internet protokoll i lager 3, nätverkslagret, tar segment från lager 2 (länklager) och kapslar in dem i paket. Varje paket tilldelas rätt adress och levereras genom den bästa vägen till destinationsenheten. Båda versioner klarar även av att sända paket genom olika medium, såsom elektriskt över koppartråd, optiska signaler över fiber, eller radiosignaler över luften. Så långt fungerar båda versioner på samma sätt.

Huvudsakliga skillnader

IPv6 är dock mer avancerat med bättre funktioner jämfört med IPv4. I princip har IPv6 förmågan att tillhandahålla ett oändligt antal adresser. Inom snar framtid ersätts IPv4 för att tillgodose det växande antalet behov av nätverk över hela världen. Antalet bytes i en IPv4-adress består av 4 bytes som är ett 32-bitars binärt värde. En IPv6-adress består istället av 16 bytes som är lika med ett 128-bitars binärt värde. Mängden av tillgängliga IP-adresser ökar därmed dramatiskt, detta blir ungefär lika adresser som varenda sandkorn på jorden. Denna skillnad påverkar utseendet på båda versionerna. IPv4 använder fyra decimaler med 1 byte, åtskilda med en punkt som exempelvis 192.168.1.1, medan IPv6 använder hexadecimala nummer som är separerade med kolon: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0371:7324.Kommentarer


#1   Melinda   2021-02-23 14:18  
Hur kan man få exakt adress personen befinner sig på

#2   MittIP.nu   2021-02-23 14:52  
Hej Melinda! För att få tag på exakt adress kopplat till en IP-adress behövs ett domstolsbeslut.

#3   kevin   2024-01-16 14:53  
Kommentaren väntar på godkännande..

#4   kevin   2024-01-16 14:53  
Kommentaren väntar på godkännande..

#5   kevin   2024-01-16 14:54  
Kommentaren väntar på godkännande..

#6   kevin   2024-01-16 14:54  
Kommentaren väntar på godkännande..

#7   kevin   2024-01-16 14:54  
Kommentaren väntar på godkännande..

#8   kevin   2024-01-16 14:54  
Kommentaren väntar på godkännande..

#9   patrik   2024-04-30 12:44  
Kommentaren väntar på godkännande..

#10   patrik   2024-04-30 12:45  
Kommentaren väntar på godkännande..

#11   patrik   2024-04-30 12:46  
Kommentaren väntar på godkännande..

#12   patrik   2024-04-30 12:48  
Kommentaren väntar på godkännande..

#13   patrik   2024-04-30 12:49  
Kommentaren väntar på godkännande..

#14   patrik   2024-04-30 12:49  
Kommentaren väntar på godkännande..

Skriv en kommentar