MittIP.nu/Spåra IP-adress

Spåra och se detaljer om IP-adress

Här kan du välja att spåra och granska detaljer för en valfri IP-adress. Du kan spåra både vanliga IP-adresser av typ IPv4 samt modernare av typ IPv6. Fyll bara i IP-adressen du vill spåra här nedan och klicka på "Spåra IP-adress" för att se detaljerad information.

Vad är en IP-adress?

Oftast handlar det om IP-adresser på internet

När man talar om IP-adresser handlar det oftast om de IP-adresser som används på internet, även om det rent tekniskt sett handlar om samma sak i ett vanligt hemmanätverk. En IP-adress är i princip en unik nummerkombination som används som adress för en enhet (såsom t.ex. en dator) i ett nätverk. När man talar om internet specifikt handlar det då om datorer (eller noder) som är anslutna till Internet som har en unik IP-adress som identifierar just den datorn. Ett exempel på en sådan IP-adress är 193.11.1.15 som tillhör SUNET.

Flera datorer kan dela på en IP-adress

Sedan är det så att oftast delar flera datorer på en gemensam IP-adress på Internet, framför allt är detta vanligt i allmänna internetuppkopplingar som i t.ex. hyreshus. Alla som bor i hyreshuset har då samma IP-adress utåt, men inom det egna nätverket i hyreshuset har de unika IP-adresser.

Djupare nätverk än så är också vanligt

Men det stannar faktiskt inte där. I våra bostäder har vi ofta även en hemmarouter som våra olika enheter ansluter till för att komma ut på internet, antingen trådlöst eller med nätverkskabel. Denna router tilldelas då den IP-adress som bostaden har i t.ex. hyreshuset, eller IP-adressen ut mot internet ifall man har en egen IP-adress. Medan datorerna, mobilerna eller enheterna som är anslutna till routern tilldelas egna IP-adresser av routern inom dess egna mindre nätverk. Ett nätverk som då är skiljt från det nätverk som den själv är ansluten till, dvs. hyreshuset eller internet.

Surfa anonymt och dölja sin IP-adress

Även om IP-adresser oftast kan knytas till särskilda platser, organisationer och i vissa fall personer, går det även att surfa anonymt på internet genom att dölja sin IP-adress med hjälp av en VPN. För ytterligare skydd är det också en bra idé att skaffa ett skydd mot ID-kapning. Här kan du läsa mer om hur man kan dölja sin IP-adress och vara anonym på internet.


Ingen personlig information lagras

Ingen personlig information kopplad till de IP-adresser som granskas eller spåras på denna sida lagras av oss. All information kring IP-adresser på denna sida hämtas och presenteras i realtid från offentliga och öppna databaser och datakällor, i samband med att detaljer för en IP-adress presenteras.