Brandväggen skyddar mot intrång

Att hålla sig säker på internet är väldigt viktigt, men samtidigt något som många inte tänker på. Säkerhet på internet skiljer sig inte drastiskt från säkerhet annars. Precis som du inte lämnar huset utan att låsa dörren först, ska du inte lämna din virtuella "dörr" olåst. En brandvägg är ditt första skydd mot alla skadeprogram och cyberkriminella som väntar ute på internet, så det gäller att kunna en del om brandväggar.

Hur fungerar en brandvägg?

Det finns två olika typer av brandväggar, nämligen mjukvarubrandväggar och hårdvarubrandväggar. Båda utför samma funktion, fast på lite olika sätt. En hårdvarubrandvägg är en maskin som skyddar systemet som det är kopplat till från skadeprogram och dylikt. Eftersom det är en fysisk maskin kan den vara enklare att konfigurera, och friar upp din dators egna resurser. En mjukvarubrandvägg är en programvara som körs på din dator och använder därför en del av din dators resurser, men är ofta gratis och tar självklart inte upp något utrymme.

En brandvägg filtrerar all information som kommer in genom din internetuppkoppling. Om brandväggen under filtreringen upptäcker information som verkar misstänksamt, tillåter den inte att informationen fortsätter vidare i processen. Din dator skyddas därmed från data som eventuellt kan komma att skada ditt system. Regleringen av trafik till din dator kan göras på flera olika sätt:

Varför behövs en brandvägg?

Med en bra brandvägg är behovet av ett antivirusprogram mycket lägre. Antivirusprogram sänker ofta prestandan av din dator och är inte till mycket hjälp mot de absolut nyaste virusen. Men om man inte har möjlighet att sätta upp en brandvägg kan det vara klokt att skaffa sig ett bra antivirusprogram.

Brandväggar är speciellt viktiga inom företagsmiljöer, där en enskild anställd kan, genom att agera vårdslöst, förstöra hela företagets IT-system.

Brandväggar skyddar IT-system från användare som inte är särskilt kunniga i datorer och datorsäkerhet. Det är ofta användarna som utgör det största hotet mot datorsäkerhet, genom att de klickar sig in på misstänksamma sidor och laddar ner okända filer. En brandvägg är alltså en nödvändighet för att skydda en dator mot denna typ av användare.

Skojig illustration av en brandvägg

En "skyddad" nätverkskabel.

Skriv en kommentar