Routern är hemmanätverkets hjärta

Routern är en grundläggande enhet i de flesta hem idag. Enkelt beskrivet är routern en enhet som låter flera datorer ansluta till samma datornätverk. Denna enhet kommunicerar och sköter trafiken mellan datornätverket och internet. Precis som namnet antyder "dirigeras" trafik mellan hemmets datornätverk och internet. Datornätverket utgörs av hemmets enheter som är anslutna till samma router; från persondatorer och surfplattor till smartphones och smarta TV-apparater.

Anslutning, nätverk och routing

Tekniskt beskrivet är routern en enhet som vidarebefordrar datapaket mellan datornätverk. Den letar efter den snabbaste vägen mellan två nätverk och kan behöva korsa andra nätverk för att nå destinationen. Syftet är att ansluta till ett datornätverk, som till exempel 192.168.33.7 från nätverket 140.135.30.10. Vanligtvis har en router flera portar för LAN och en WAN-port. Routing innebär alltså att ett datapaket kan ta sig till ett nätverk utanför det egna. Det är en process som innebär att välja resväg, dirigera paket, samt att paket ofta får korsa många enheter innan destinationsmålet nås.

Routern behöver inte ge Internet-anslutning

I själva verket innebär inte en anslutning till en router automatisk anslutning till internet. En avgränsad anslutning till router betyder anslutning till hemmets datornätverk. Det är modemet som gör jobbet att kommunicera med internettjänsten och leverera internet till routern. Därefter är det routern som ger internettillgång till datornätverket. Dock ingår vanligtvis modem och router i samma enhet och därför märks inte denna distinktion så tydligt. Anslutningen mellan en router och internet sker i princip alltid genom en nätverkskabel. Om du vill ha hjälp att hitta en bra nätverkskabel kan du läsa vår guide till bästa nätverkskabeln.

LAN- och WAN-anslutningar

Genom en LAN-anslutning på routern kan en dator få tillgång till ett nätverk och internet på trådburen väg. Vanligtvis används den till att ansluta enheter såsom datorer och switchar. Den kan även användas till att koppla ihop routrar med varandra. Default Gateway brukar vara en router och det är den som fungerar som gateway för alla nätverksenheter inom lokala nätverket. En switch kan konfigureras till att fungera som en router och då behöver den tilldelas en ip-adress. Då blir en switch även nåbar inom nätverket.

Den som känner till LAN känner kanske även till WAN. WAN är en förkortning av Wide Area Network och lite som dess namn antyder används det till att ansluta till större nätverk, exempelvis internet. Det rör sig oftast om att ge routern tillgång till externa nätverk som sträcker sig över ett större geografiskt område. Läs mer om olika nätverksklasser här.

Trådlös router

Next-hop address

Begreppet "Next-hop address" är värt att känna till. En IP-adress behöver kunna identifieras för nästa router för att kunna vidarebefordra ett paket. När ett paket avsett till ett annat avlägset nätverk anländer till routern, kommer routern gå igenom en routningstabell för att där matcha destinationsnätverket.

En router är därmed lite mer än bara en enhet. Den är nyckeln som ansluter och ger tillgång det globala nätverket internet som används av nära fyra miljarder människor. Om du behöver hjälp att köpa en router kan vi rekommendera vår köpguide för bästa routern.

Skriv en kommentar